Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Agrozootekni
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Agrozootekni. em. f.

Tërësia e njohurive shkencore dhe e rregullave, që duhen zbatuar për rritjen e bimëve bujqësore dhe të kafshëve të dobishme. / Fakulteti (kursi, rrethi) i agrozooteknisë. Studioj për agrozootekni.


Shih edhe:

Agrobiologji, Agrofond, Agrokimi, Agrokimik, Agrokompleks, Agromekanikë

Agronomi, Agronomik, Agronom, Agronome, Agrorregullore, Agroteknik, Agroteknikë

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com