Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Agronome
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Agronome. f. sh.

Fem. e AGRONOM,~I.


Shih edhe:

Agrobiologji, Agrofond, Agrokimi, Agrokimik, Agrokompleks, Agromekanikë

Agronomi, Agronomik, Agronom, Agrorregullore, Agroteknik, Agroteknikë, Agrozootekni

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com