Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Agronom
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Agronom. m. sh.

Specialist në fushën e agronomisë; organizues i prodhimit bujqësor mbi baza shkencore. / Agronom i lartë (i mesëm). Agronomi i kooperativës.


Shih edhe:

Agrobiologji, Agrofond, Agrokimi, Agrokimik, Agrokompleks, Agromekanikë

Agronomi, Agronomik, Agronome, Agrorregullore, Agroteknik, Agroteknikë, Agrozootekni

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com