Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Agrokompleks
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Agrokompleks. m. bujq.

Tërësia e punimeve dhe e shërbimeve, që u bëhen bimëve bujqësore për t'u zhvilluar mirë e për të dhënë prodhime të larta. / Zbatimi (hartimi) i agrokompleksit.


Shih edhe:

Agrobiologji, Agrofond, Agrokimi, Agrokimik, Agromekanikë

Agronomi,Agronomik, Agronom, Agronome, Agrorregullore, Agroteknik, Agroteknikë, Agrozootekni

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com