Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Agrofond
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Agrofond. m. sh. bujq.

Tërësia e masave agroteknikë, që zbatohen në një tokë bujqësore dhe që përcaktojnë gjendjen e aftësitë prodhuese të saj. / Agrofond i lartë (i pasur, i mirë). Rrit agrofondin. Zbatoj (përdor) një agrofond të ri.


Shih edhe:

Agrobiologji, Agrokimi, Agrokimik, Agrokompleks, Agromekanikë

Agronomi,Agronomik, Agronom, Agronome, Agrorregullore, Agroteknik, Agroteknikë, Agrozootekni

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com