Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Agrobiologji
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Agrobiologji. f.

Shkenca që merret me ligjet e përgjithshme biologjike, të cilat veprojnë në rritjen e bimëve e të kafshëve të dobishme dhe që shërbejnë si mbështetje për bujqësinë e për blegtorinë. / Parimet e agrobiologjisë. Kabineti i agrobiologjisë.


Shih edhe:

Agrofond, Agrokimi, Agrokimik, Agrokompleks, Agromekanikë, Agrorregullore

Agronomi,Agronomik, Agronom, Agronome, Agroteknik, Agroteknikë, Agrozootekni

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com