Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Agro
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Agro -. fjalëform. libr.

Pjesë e parë e fjalëve të përbëra, e cila u përgjigjet nga kuptimi fjalëve: Agrar, Agrokimi, Agrobiologji, Agronomi, Agrokompleks, Agrozootekni, Agromekanikë, Agrorregullore, Agroteknikë etj.

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com