Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Agresiv
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Agresiv. mb.

1. Që ka të bëjë me agresionin, që i shërben agresionit; që ka si qëllim agresionin, që ka tiparet e agresionit. / Bllok (traktat) agresiv. Shtet agresiv. Luftë (politikë) agresive. Plane (qëllime, veprime) agresive. Trupa agresive.

2. Sulmues, goditës, armiqësor. / Qëndrim (ton) agresiv. Tip agresiv. Njeri agresiv.

3. spec. Që ka veprim të fortë gërryes. / Lëndë agresive. Mjedis agresiv.


Shih: Agresion, Agresor

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com