Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Agrar
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Agrar. mb.

1. shih Bujqësor,~e. / Vend agrar. Krahinë agrare. Bankë agrare. Sistemim agrar.

2. Që ka të bëjë me pronësinë mbi tokën, me zotërimin dhe me përdorimin e saj. / Reformë agrare. Çështja agrare. Revolucioni agrar. Marrëdhëniet agrare. Ligj agrar.

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com