Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Agnosticist
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Agnosticist. m. sh. filoz.

Emri me të cilin quhen pasuesit dhe mbrojtësit e pikëpamjeve të agnosticizmit.


Agnosticist. mb. filoz.

Që ka të bëjë me agnosticizmin; që ndjek e mbron parimet e agnosticizmit. / Teori (rrymë, pikëpamje) agnosticiste. Qëndrim agnosticist.


Shih: Agnosticizëm

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com