Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Ag
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Ag. m.

1. Drita ende e dobët para se të dalë dielli, fillimi i agimit. / Agu i parë. Agu i dritës (i mëngjesit). Shkrepi (zbardhi, shënoi) agu.

2. Gjysmerrësirë, mjegulli. / Nëpër ag të mjegullës. E shoh si nëpër ag nuk e shquaj mirë.

3. fig. Poet. shih AGIM,~I 3.

  • Agu i syrit bebja e syrit; pikë e bardhë, që del në sy. / I kanë vënë ag sytë

a) i kanë vënë perde sytë, i vishen sytë;

b) fig. nuk i sheh qartë punët, nuk i kupton drejt gjërat; është verbuar.


Shih edhe:

Agim

Agimor

Agimprurës

Agimtar

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com