Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Afrues
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Afrues. m. sh.

Punëtor i caktuar, që merret me afrimin e lëndës së parë a të prodhimit pranë vendit të punës ose të përpunimit. / Afruesi i qymyrit (i trupave).

Afrues. mb.

1. Që shkon drejt përputhjes së tipareve, që afrohet nga tiparet;. (kund. Largues). Zhvillim afrues. Në rrugë afruese.

2. Që përpiqet të jetë me i afërt e i dashur me dikë; që përpiqet ta afrojë a ta bëjë për vete dikë; (kund. Largues). Qëndrim afrues.


Shih edhe:

Afri, Afrim, Afrishëm, Afër, Afërina, Afër, Afërm, Afërina, Afërme,

Afërmi, Afërsi, Afërsisht, Afërishëm, Afërmendsh, Afërndenjës, Afruar,

Afrueshëm, Afrueshmëri, Afro, Afrohem, Afroj, Afërsira,

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com