Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Afruar
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Afruar. mb.

1. Që është vënë pranë me një tjetër, që rri a qëndron afër, i afërt, i afruar me dikë; (kund. i larguar.) / Njeri i afruar. Njeri që krijon miqësi. Lule të afruara. Me duar të afruara. Sende të afruara.

2. shih Përafërt (i,e). Shifra të përafërta.


Shih edhe:

Afri, Afrim, Afrishëm, Afër, Afërina, Afër, Afërm, Afërina, Afërme,

Afërmi, Afërsi, Afërsisht, Afërishëm, Afërmendsh, Afërndenjës, Afrues,

Afrueshëm, Afrueshmëri, Afro, Afrohem, Afroj, Afërsira, Afroj

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com