Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Afrikate
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Afrikate. f. sh. gjuh. fonetikë.

Bashkëtingëllore që nis të shqiptohet si bashkëtingëllore shpërthyese dhe mbaron si bashkëtingëllore fërkimore (p.sh. c, f, x, xh).

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com