Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Afri
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

Afri. f.

1. Lidhje gjaku ose lidhje tjetër e ngushtë familjare, farefisni. / Lidhje afrie. Ka afri me dikë.

2. Ngjashmëri e madhe ose përputhje në tiparet kryesore. Afri klasore (ideologjike). Afria e mendimeve (e qëndrimeve). Ka afri me një tjetër.

3. gjuh. Lidhje e afërt, ngjashmëri që buron nga prejardhja e përbashkët. / Afri gjuhësh. Lidhje afrie.

4. përmb. bised. Të afërmit, farefisi. / U mblodh afria.

  • Shiko edhe:

Afrim, Afrishëm, Afër, Afërina, Afër, Afërm, Afërina, Afërme

Afërmi, Afërsi, Afërsisht, Afërishëm, Afërmendsh, Afërndenjës, Afruar, Afrues

Afrueshëm, Afrueshmëri, Afro, Afrohem, Afroj, Afërsira, Afroj

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com