Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Afetar
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

AFETAR mb.

1. Që nuk beson në zotin, që nuk pranon asnjë fe, i pafe. Ndjenja afetare.

2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com