Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Aerostat
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

AEROSTAT m. sh.

Mjet fluturimi, si rruzull i madh, ballon, i mbushur me gaz më të lehtë se ajri, që ngrihet e qëndron për një kohë të gjatë lart në ajër. Përdoret për të vendosur në të mjete vëzhgimi, kryesisht për studime atmosferike, por edhe për qëllime të tjera. Nganjëherë në të vendoset një kosh dhe me të fluturojne edhe njerëz. Aerostat vrojtimi. Koshi i aerostatit. Fluturoi me aerostat.


Aero

Aerodinamik

Aerodrom

Aeroport

Aeronaut

Aeronautikë

Aerografi

Aerofotografi

Aeromekanik

Aeroplan

Aeroplanmbajtëse

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com