Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Aeroport
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

AEROPORT m. sh.

Aerodrom i ndërtuar në vija të caktuara të udhëtimeve ajrore dhe i pajisur për nisjen e pritjen e udhëtarëve e të mallrave dhe për drejtimin e fluturimeve të aeroplanëve. Aeroport civil (ushtarak). Shih: Aerodrom.

Aero

Aerodinamik

Aerodrom

Aeronaut

Aeronautikë

Aerografi

Aerofotografi

Aeromekanik

Aeroplan

Aeroplanmbajtëse

Aerostat

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com