Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Aeroplan
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

AEROPLAN m. sh.

Mjet fluturues më i rëndë se ajri, zakonisht me krahë, që punon me motor dhe që përdoret për udhëtime, për qëllime ushtarake etj.; avion. Aeroplan reaktiv. Aeroplan dymotorësh (katërmotorësh). Aeroplan ushtarak (gjuajtës, bombardues... ). Aeroplan udhëtarësh (transporti). Fushë aeroplanësh. Biletë aeroplani. Hipi në aeroplan. Zbres nga aeroplani. Udhëtoj me aeroplan. Aeroplani ngrihet (ulet, zbret, rrëzohet).


Aero

Aerodinamik

Aerodrom

Aeroport

Aeronaut

Aeronautikë

Aerografi

Aerofotografi

Aeromekanik

Aeroplanmbajtëse

Aerostat

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com