Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Aeronaut
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

AERONAUT m. sh.

Ai që drejton një aerostat ose që fluturon me të. Shih: Aerostat.

Aero

Aerodinamik

Aerodrom

Aeroport

Aeronautikë

Aerografi

Aerofotografi

Aeromekanik

Aeroplan

Aeroplanmbajtëse

Aerostat

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com