Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Aerografi
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

AEROGRAFI

Eshtë arti i përdorur në dezajnin e ngjyrosjes dhe vizatimit të jashtëm të avionit.


Aero

Aerodinamik

Aerodrom

Aeroport

Aeronaut

Aeronautikë

Aerofotografi

Aeromekanik

Aeroplan

Aeroplanmbajtëse

Aerostat

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com