Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Aerodrom
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

AERODROM m. sh.

Fushë me piste e me pajisje të nevojshme për ngritjen, uljen dhe qëndrimin e aeroplanëve e të mjeteve të tjera fluturuese; fushë aeroplanësh. Aerodrom ushtarak. Pista (kulla) e aerodromit. Ulet në aerodrom. Shih: Aeroport.


Aero

Aerodinamik

Aeroport

Aeronaut

Aeronautikë

Aerografi

Aerofotografi

Aeromekanik

Aeroplan

Aeroplanmbajtëse

Aerostat

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com