Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Aerodinamik
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

AERODINAMIK mb. fizikë

Që ka të bëjë me aerodinamikën, i aerodinamikës; që ka trajtë të përshtatshme për të çarë lehtë ajrin kur lëviz me shpejtësi. Forcë aerodinamike. Gyp aerodinamik. Trajtë (formë) aerodinamike.

AERODINAMIKË fizikë

Pjesë e fizikës, që studion ligjet e lëvizjes së ajrit e të gazeve të tjera, si edhe veprimin e tyre mbi trupat e ngurtë që lëvizin nëpër to. Ligjet e aerodinamikës.


Aero

Aerodrom

Aeroport

Aeronaut

Aeronautikë

Aerografi

Aerofotografi

Aeromekanik

Aeroplan

Aeroplanmbajtëse

Aerostat

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com