Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Aero
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

AERO - fjalëform.

Pjesë e parë e fjalëve të përbëra, e cila u përgjigjet nga kuptimi fjalëve: ajror, i ajrit. nga ajri, me anë të ajrit; i aviacionit; p.sh. aerodinamikë, aeromekanikë, etj.


Aerodinamik

Aerodrom

Aeroport

Aeronaut

Aeronautikë

Aerodinamik

Aerografi

Aerofotografi

Aeromekanik

Aeroplan

Aeroplanmbajtëse

Aerostat

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com