Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Adoptues
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

ADOPTUES m. sh. drejt.

Personi (ai) që ka bërë bir a bijë në shpirt një fëmijë të tjetërkujt.

Adoptim

Adoptohem

Adoptoj

Adoptuar

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com