Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Administrator
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

ADMINISTRATOR m. sh.

1. Nëpunës i ngarkuar për të ndjekur detyrat e administratës në një ndërmarrje, në një institucion etj.; punonjës me përgjegjësi i administratës. Kreu i administratës. Administratori i ndërmarrjes (i institutit...). Zyra e administratorit.

2. Nëpunës me përgjegjësi i ngarkuar të administrojë një sipërmarrje a një pasuri dhe të kujdeset për të. Administrator i pronave (i pasurive). Administrator i një banke (i një shoqërie, i minierave...).


Administratë

Administrativ

Administrativisht

Administrativo-tokësor

Administrim

Administrohet

Administroj

Administrues

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com