Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Administrativ
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

ADMINISTRATIV mb.

1. Që ushtron pushtetin shtetëror ose privat në formën e veprimtarisë urdhërdhënëse e ekzekutive, që ka të bëjë me organizimin e zhvillimin e kësaj veprimtarie. Pushtet administrativ. E drejta administrative.

2. Që ka të bëjë me njësitë organizative, të cilat ushtrojnë veprimtarinë urdhërdhënëse dhe ekzekutive në emër të shtetit. Njësi (qendër) administrative. Ndarja (harta) administrative. Kufijtë administrative.

3. Që ka të bëjë me punën e administratës; që i përket administratës; që bëhet nga administrata; i administratës. Aparat (këshill) administrativ. Vendim (urdhër, kontroll) administrativ. Masa (metoda) administrative. Me rrugë administrative. Zëvendës për anën administrative.

Administratë

Administrativisht

Administrativo-tokësor

Administrator

Administrim

Administrohet

Administroj

Administrues

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com