Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Adekuat
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

ADEKUAT mb. libr.

Që përputhet plotësisht me diçka tjetër, që i përshtatet a që i përgjigjet plotësisht diçkaje tjetër. Mjete (masa) adekuate. Nocione (shprehje) adekuate. Pasqyrim adekuat i realitetit. Në kushte adekuate. Në mënyrë adekuate.

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com