Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Acaroj
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

ACAROJ kal.

1. E bëj të nderë, tendos, ashpërsoj, keqësoj. Acaron marrëdhëniet (gjendjen, kontradiktat). I acaruan fjalët. I acaroi nervat. E acaroi deri në kulm.

2. vet. veta III. E pezmaton (për plagët); e bën më të rëndë, e keqëson (për sëmundjet). E acaron plagën. I acaroi sëmundjen (kollën).

3. Tendos, ngreh. Acaroi telat e çiftelisë.

4. jokal. Heq keq, vuaj për një gjë; sharroj, pëlcas. Acaroi për ujë.


Acar

Acari

Acarim

Acarimë

Acarohem

Acartë

Acaruar

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com