Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Acari
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

ACARI f.

1. Acar, të ftohtë i madh. Acaria e dimrit.

2. Pastërti e madhe, kujdes i veçantë në të veshur. Acari në veshje.

3. fig. Ashpërsi, vrazhdësi; zemërim. Acari fjalësh. Acari zemre. U soll me acari.

4. fig. Shtrëngesë e madhe, rreptësi. Acaria e ligjeve (e rregullave).


Acar

Acarim

Acarimë

Acarohem

Acaroj

Acartë

Acaruar

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com