Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Abstraksionist
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

ABSTRAKSIONIST m. sh. art.

Ai që krijon sipas parimeve të abstraksionizmit, pasues e zbatues i abstraksionizmit.

ABSTRAKSIONIST mb. art.

Që ka të bëjë me abstraksionizmin; që ndjek e zbaton abstraksionizmin; që bëhet sipas kërkesave të abstraksionizmit. Arti abstraksionist. Vepër (pikturë) abstraksioniste. Piktor (skulptor) abstraksionist.


Abstrakt

Abstraksion

Abstraktoj

Abstraktohem

Abstraktim

Abstraktësi

Abstraksionizem

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com