Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Abstenues
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

ABSTENUES m. sh.

Ai që nuk shprehet as «po» as «jo» në një votim. Abstenues nuk kishte.


Abstenim

Abstenoj

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com