Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Abstenim
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

ABSTENIM m. sh.

1. Veprimi sipas kuptimit te foljes ABSTENOJ. Abstenimi i disa anëtarëve. E drejta e abstenimit.

2. Qëndrim as «po» as «jo» gjatë votimit për një çështje, votë që nuk jepet për asnjërën zgjidhje. Abstenime s'ka.

Abstenoj

Abstenues

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com