Albaniada Fjalori Gjuhes Shqipe
Dhuroni
Menu

Abresh
nga Albaniada

Nga Fjalori i gjuhes Shqipe - Albaniada

ABRESH mb.

Që e ka lëkurën të zezë a të murrme (për disa fruta). Fik abresh.

Login Rreth NeshKontaktKonfidencaTermat
Logoreci.com